„Umów należy dotrzymywać, ale można od nich odstępować” – artykuł Anny Turek w Rzeczpospolitej

W dniu 18 grudnia 2012 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Anny Turek dotyczący odstąpienia od umowy.

Wróć do