Stanowisko KNF w sprawie wykorzystywania social mediów

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt stanowiska w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane (banki komercyjne i spółdzielcze, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, spółki giełdowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych) oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach. Stanowisko dotyczy między innymi współpracy z influencerami oraz agencjami marketingowymi, zarządzającymi profilami w social mediach.

Kluczowe postulaty zawarte w projekcie KNF:

  • Podmiot Nadzorowany powinien stworzyć i wdrożyć politykę wykorzystywania social mediów. Powinna być ona dostępna na stronie internetowej podmiotu oraz w każdym serwisie społecznościowym, w którym publikuje on treści;
  • osoby zatrudnione w Podmiotach Nadzorowanych powinny używać kont służbowych w celu publikacji treści związanych z działalnością nadzorowaną;
  • reklamy i promocje publikowane przez Podmiot Nadzorowany w mediach społecznościowych powinny być rzetelne, niewprowadzające w błąd i niebudzące wątpliwości;
  • zadaniem KNF, w ramach nadzoru, powinna być również identyfikacja budzących wątpliwość praktyk w mediach społecznościowych;
  • tagowanie, czyli zamieszczanie i oznaczanie kluczowych dla danego zagadnienia słów lub fraz, w tym hashtagi, stanowią część przekazu informacyjnego i powinny spełniać wymogi przewidziane dla informacji kierowanych do klientów, takie jak: ograniczona możliwość wykorzystywania pełnych nazw lub skrótowych oznaczeń organu nadzoru. Istotne jest również, aby Podmiot Nadzorowany nie wykorzystywał pełnych nazw lub skrótowych oznaczeń systemu ochrony aktywów w sposób, który wskazywałby lub sugerował, że produkt nieobjęty ochroną gwarancyjną jest nią objęty;
  • Podmiot Nadzorowany jest odpowiedzialny za działania reklamowo-promocyjne podmiotów, które działają na jego zlecenie – influencerów i agencji;
  • Podmiot Nadzorowany powinien wdrożyć środki w celu utrzymania odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Stanowisko zawiera również grafiki prezentujące przykłady dobrego i złego wykorzystywania mediów społecznościowych przez Podmioty Nadzorowane i osoby w nich zatrudnione.

Jeżeli projekt stanowiska wejdzie w życie, Podmioty Nadzorowane będą musiały dostosować treści swoich witryn w portalach społecznościowych do wymagań KNF – w tym utworzenia i wdrożenia dokumentów oraz wprowadzenia środków kontrolujących jakość treści publikowanej w social mediach. W związku z tym rekomendujemy podjęcie działań gwarantujących zgodność Podmiotów Nadzorowanych z nowymi wymaganiami.

Wróć do