Przemysł zbrojeniowy

Łączymy doświadczenie oraz kompetencje zespołów tworzących SSW, aby zapewnić doradztwo również w dziedzinie obronności.

Rozumiemy potrzeby rynku zbrojeniowego i wspieramy przedsiębiorców w nim funkcjonujących. Uczestniczymy w branżowych wydarzeniach i na bieżąco śledzimy zmiany w dziedzinach prawa mających wpływ na branżę. Wpieramy sektor dronów w energetyce, budownictwie, geodezji, mamy know how w zakresie finansowania projektów dronowych, jako pierwsi podjęliśmy temat wsparcia systemów antydronowych i dronów w ubezpieczeniach.

W czym pomagamy