Event

Rozwój inteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych

Łukasz Bondaruk weźmie udział w szkoleniu Rozwój inteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych organizowanym przez MMC Polska w dniach 3 – 4 października 2019 r.

W związku ze zmianami prawnymi i rozwiązaniami zaproponowanymi na gruncie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ideą wprowadzenia systemu inteligentnego opomiarowania (smart metering, Smart Grid) na rynku energii, Łukasz opowie o nowym podmiocie na rynku energii: Operatorze Informacji Pomiarowych, o jego obowiązkach w zakresie gromadzenia danych, o uprawnieniach końcowych odbiorców energii, o współpracy OIP z operatorami systemu dystrybucyjnego energii.

Konieczność uruchomienia rynku opomiarowania sieci energetycznych będzie stanowił pierwszy etap procesu otworzenia rynku energetycznego na postęp technologiczny, techniczny oraz na konkurencyjne relacje rynkowe. Model rynku opomiarowania sieci energetycznych pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie nowych technologii dla podniesienia efektywności energetycznej oraz otwartości na konkurencję, co w zamierzeniu ma skutkować zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem cen energii.

Końcowy odbiorca energii zostanie upodmiotowiony, a mając dostęp do informacji o zużyciu mediów, będzie dysponować wiedzą pozwalającą mu prowadzić działania w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania energii. Docelowo końcowy odbiorca ma być dysponentem swoich danych pomiarowych tym samym posiadając realną możliwość sprawnej zmiany sprzedawcy. To da możliwość kreowania nowego poziomu komkurencji przez odbiorcę – klienta, pozwalając stać mu się kluczowym graczem na rynku.

LINK do strony szkolenia

Wróć do