„Reprezentacja wciąż bez definicji” – artykuł z Pulsie Biznesu z komentarzem Agnieszki Telakowskiej-Harasiewicz

W dniu 9 kwietnia 2013 r. w Pulsie Biznesu opublikowany został artykuł na temat rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczącej przepisów o reprezentacji, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. W materiale znalazł się komentarz Agnieszki Telakowskiej-Harasiewicz.

Wróć do