Zofia Zdanowicz

Zofia Zdanowicz

Junior Accountant


linked in
Specjalizacja wiodąca

Accounting

Accounting

Ukończyła Akademię Obrony Narodowej w Warszawa ze stopniem magistra na kierunku: Ekonomia, specjalizacja: Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe, w Szkole Głównej Handlowej Rachunkowość wg. standardów krajowych.  W SSW pracuje od 7 lat najpierw jako Kierownik Recepcji, póżniej Back Office Manager, i obecnie SSW Accounting – Junior Accountant.