Wojciech Jaworski

Wojciech Jaworski

Partner


linked in

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Postępowania sądowe i arbitraż

Postępowania sądowe i arbitraż

Wojciech Jaworski, adwokat, specjalizuje się w doradzaniu klientom w sprawach spornych. Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi (ICC, PCA, SA KIG i Sąd Lewiatan). Specjalizuje się także w prowadzeniu spraw przed organami regulacyjnymi (KNF, UOKiK, GIIF, URPL). Doradza w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jest członkiem ICC Poland. Przez wszystkie lata praktyki doskonali umiejętność przedstawiania istoty sporu w prosty i przejrzysty sposób, maksymalnie ułatwiający sądowi jego zrozumienie. Ma doświadczenie w mediacji i innych pozasądowych metodach rozwiązywania sporów.  Jest zdecydowanym zwolennikiem upowszechnienia w sądownictwie uporządkowanej procedury prowadzenia sporów, w szczególności uzgadniania i wydawania zarządzeń ustalających przebieg całego postępowania w danej instancji.

Wybrane projekty

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji

Reprezentowanie w postępowaniu przed UOKiK

Reprezentowanie w postępowaniu przed KNF i sądowo administracyjnym wynikającym z decyzji KNF

Reprezentowanie w międzynarodowym arbitrażu ICC

Reprezentowanie w arbitrażu inwestycyjnym Servier et al. vs. Polska