Wojciech Jaworski

Wojciech Jaworski

Partner


linked in

Wojciech Jaworski, adwokat, specjalizuje się w doradzaniu klientom w sprawach spornych. Ma doświadczenie w reprezentacji przed organami regulacyjnymi (KNF, UOKiK, GIF), sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi (ICC, PCA, SA KIG i Sąd Lewiatan). Doradza także w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jest członkiem ICC Poland.

Wybrane projekty

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji

Reprezentowanie w postępowaniu przed UOKiK

Reprezentowanie w postępowaniu przed KNF i sądowo administracyjnym wynikającym z decyzji KNF

Reprezentowanie w międzynarodowym arbitrażu ICC

Reprezentowanie w arbitrażu inwestycyjnym Servier et al. vs. Polska