Urszula Śleszycka

Urszula Śleszycka

Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Aplikantka radcowska

Specjalizacja wiodąca

Rynki kapitałowe

Wybrane projekty

Doradztwo na rzecz emitentów oraz akcjonariuszy sprzedających w ramach pierwszych ofert publicznych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Doradztwo na rzecz emitentów w ramach ofert publicznych akcji nowej emisji oraz zmiany rynku notowań na rynek regulowany.

Doradztwo na rzecz emitenta w ramach wtórnej oferty publicznej z prawem poboru i dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Doradztwo przy ustanowieniu programu emisji obligacji i przeprowadzeniu oferty publicznej w związku z emisją obligacji.

Artykuły