Robert Rozbicki

Robert Rozbicki

Of Counsel


Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy, Zawodowy Pełnomocnik przed (EUIPO)

Dane osobowe, własność intelektualna, TMT

Robert Rozbicki, rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Specjalizuje się w postępowaniach zgłoszeniowych, spornych oraz dotyczących naruszeń praw wyłącznych z zakresu własności intelektualnej. Świadczy usługi obejmujące m.in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji oraz ochronę praw autorskich. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz organami celnymi. Ponadto świadczy pełny zakres tzw. usług otoczenia biznesu w sprawach własności intelektualnej. W latach 2009-2017 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. W latach 2010-2013 wchodził w skład Komisji Legislacji przy Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych.

Wybrane projekty

Prowadził kompleksowy nadzór portfela marek dla działającej na międzynarodowym rynku polskiej firmy odzieżowej poprzez doradztwo obejmujące tematykę własności intelektualnej, przeprowadzanie procedur zgłoszeniowych polskich, wspólnotowych i międzynarodowych znaków towarowych, monitorowanie praw ochronnych oraz prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Doradzał oraz wykonywał zgłoszenia znaków towarowych dla jednej z firm działających na międzynarodowym rynku wymiany walut

Doradzał centrum handlowemu w zakresie zarządzania prawami autorskimi, domenami internetowymi oraz przy sprzedaży praw do znaków towarowych

Wykonywał zgłoszenia znaków towarowych oraz prowadził doradztwo prawne w zakresie zawierania umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych dla polskiej firmy działającej w branży spożywczej

Prowadził dla polskiej firmy działającej w branży cukierniczej inwentaryzację praw własności intelektualnej na potrzeby tworzonego prospektu emisyjnego w związku z działalnością giełdową tej firmy

Doradzał firmie z branży architektury ogrodowej w zakresie zawierania umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych

Doradza oraz reprezentuje działającą na międzynarodowym rynku grupę firm