Robert Rozbicki

Robert Rozbicki

Of Counsel


e-mail
Kontakt

Rzecznik Patentowy, Europejski Rzecznik Patentowy, Zawodowy Pełnomocnik przed (EUIPO)

Wybrane projekty

Prowadził kompleksowy nadzór portfela marek dla działającej na międzynarodowym rynku polskiej firmy odzieżowej poprzez doradztwo obejmujące tematykę własności intelektualnej, przeprowadzanie procedur zgłoszeniowych polskich, wspólnotowych i międzynarodowych znaków towarowych, monitorowanie praw ochronnych oraz prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Doradzał oraz wykonywał zgłoszenia znaków towarowych dla jednej z firm działających na międzynarodowym rynku wymiany walut

Doradzał centrum handlowemu w zakresie zarządzania prawami autorskimi, domenami internetowymi oraz przy sprzedaży praw do znaków towarowych

Wykonywał zgłoszenia znaków towarowych oraz prowadził doradztwo prawne w zakresie zawierania umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych dla polskiej firmy działającej w branży spożywczej

Prowadził dla polskiej firmy działającej w branży cukierniczej inwentaryzację praw własności intelektualnej na potrzeby tworzonego prospektu emisyjnego w związku z działalnością giełdową tej firmy

Doradzał firmie z branży architektury ogrodowej w zakresie zawierania umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych

Doradza oraz reprezentuje działającą na międzynarodowym rynku grupę firm

Artykuły