Renata Ciesielska

Renata Ciesielska

Dyrektor SSW Accounting


linked in

Doradca podatkowy, w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta

Specjalizacja wiodąca

Podatki,
Accounting

Podatki

Renata Ciesielska, dyrektor SSW Accounting odpowiedzialna za obsługę księgowo-podatkową Klientów. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w świadczeniu usług księgowych dla polskich i zagranicznych podmiotów obejmujące prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, udział w przeglądach podatkowych, standaryzacja oraz automatyzacja procesów. Przed dołączeniem do SSW doświadczenie zdobywała w zespołach usług księgowych m.in. w PwC, KPMG oraz w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.

Renata jest doradcą podatkowym, a obecnie ubiega się o uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej o profilu „Finanse i rachunkowość”, liczne specjalistyczne kursy oraz studia podyplomowe związane z tematyką podatków i rachunkowości.
Renata jest autorem artykułów w prasie branżowej, m.in. Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Wybrane projekty

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych

Sporządzanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Udział w przeglądach podatkowych

Standaryzacja oraz automatyzacja procesów księgowych