Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Specjalizacje dodatkowe

Arbitraż,
Arbitraż inwestycyjny,
Górnictwo

Wybrane projekty

Obsługiwał postępowanie związane z koncesjami na poszukiwanie i wydobycie gazu dla międzynarodowego koncernu energetycznego.

Prowadzi doradztwo prawne związane z koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie węgla kamiennego dla międzynarodowej grupy wydobywczej.

Reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Konfederacja Lewiatan) w procesie legislacyjnym dotyczącym węglowodorów oraz prawa geologicznego i górniczego.

Doradzał w zakresie przenoszenia koncesji na rzecz firmy zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej.

Przeprowadził szereg projektów związanych z nawiązywaniem współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi koncesje wydobywcze – na podstawie umów o współpracy np. farm-in/out agreement, joint operating agreement.

Reprezentował Klienta w postępowaniu odnoszącym się do zwrotu kosztów wydatkowanych na ochronę przed szkodami górniczymi.

Artykuły