Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Specjalizacje dodatkowe

Prawo konkurencji,
Prawo umów handlowych

Energetyka

Piotr Spaczyński, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów górniczych w każdym obszarze ich aktywności. Reprezentuje podmioty m.in. w postępowaniach koncesyjnych, środowiskowych i inwestycyjnych. Członek International Bar Association oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego przy Konfederacji Lewiatan.

Wybrane projekty

Obsługiwał postępowanie związane z koncesjami na poszukiwanie i wydobycie gazu dla międzynarodowego koncernu energetycznego.

Prowadzi doradztwo prawne związane z koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie węgla kamiennego dla międzynarodowej grupy wydobywczej.

Reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Konfederacja Lewiatan) w procesie legislacyjnym dotyczącym węglowodorów oraz prawa geologicznego i górniczego.

Doradzał w zakresie przenoszenia koncesji na rzecz firmy zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej.

Przeprowadził szereg projektów związanych z nawiązywaniem współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi koncesje wydobywcze – na podstawie umów o współpracy np. farm-in/out agreement, joint operating agreement.

Reprezentował Klienta w postępowaniu odnoszącym się do zwrotu kosztów wydatkowanych na ochronę przed szkodami górniczymi.