Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Specjalizacje dodatkowe

Prawo konkurencji,
Prawo umów handlowych

Energetyka

Piotr Spaczyński jest Partnerem zarządzającym w SSW. Świadczy usługi doradztwa na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż. Oprócz wsparcia przy licznych, skomplikowanych transakcjach, doradza wielu podmiotom z sektora regulowanego. Ponadto uczestniczył w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych o wartości przekraczającej 1 mld USD. Piotr jest członkiem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan z siedzibą w Warszawie, a także członkiem rady nadzorczej Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, byłym członkiem Komitetu Sterującego Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, starszym wiceprezesem Therme Group – globalnego lidera technologii łączącej ideę wellness i rozrywki. Piastuje wysokie stanowiska w radach nadzorczych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Artykuły

Wybrane projekty

Obsługiwał postępowanie związane z koncesjami na poszukiwanie i wydobycie gazu dla międzynarodowego koncernu energetycznego.

Prowadzi doradztwo prawne związane z koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie węgla kamiennego dla międzynarodowej grupy wydobywczej.

Reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Konfederacja Lewiatan) w procesie legislacyjnym dotyczącym węglowodorów oraz prawa geologicznego i górniczego.

Doradzał w zakresie przenoszenia koncesji na rzecz firmy zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej.

Przeprowadził szereg projektów związanych z nawiązywaniem współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi koncesje wydobywcze – na podstawie umów o współpracy np. farm-in/out agreement, joint operating agreement.

Reprezentował Klienta w postępowaniu odnoszącym się do zwrotu kosztów wydatkowanych na ochronę przed szkodami górniczymi.