Piotr Siekierski

Piotr Siekierski

Dyrektor SSW Family Office


linked in
Specjalizacja wiodąca

Family Office

Specjalizacje dodatkowe

Accounting

Family Office

Piotr Siekierski – specjalista w zakresie analizy finansowej i zarządzania aktywami. Piotr zdobywał doświadczenie w międzynarodowych strukturach biznesowych, takich jak GP Battery oraz BEKO, w których odpowiedzialny był za raportowanie zarządcze oraz zapewnienie odpowiedniej kontroli wewnętrznej. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w specjalnościach Ekonomia oraz Zarządzanie.