Paweł Stępkowski

Paweł Stępkowski

Associate


Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Podatki

Paweł Stępkowski, doradca podatkowy, specjalizuje się w prowadzeniu sporów w sprawach podatkowych, ubezpieczeń społecznych, nakładania kar pieniężnych, a także reprezentacji w postępowaniach egzekucyjnych oraz postępowaniach karnych i karnych skarbowych dotyczących zarzucanych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.
Przed dołączeniem do Zespołu SSW świadczył pomoc przedsiębiorcom w kancelariach doradztwa podatkowego, adwokackich oraz firmach konsultingowych.

Wybrane projekty

Prowadzenie kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych związanych z transakcjami, które przez administrację podatkową mogą być uznawane za optymalizację podatkową.

Reprezentacja w sprawie zarzucanych nieprawidłowości w rozliczeniach podatku od towarów i usług przez podmiot z branży budowlanej.

Reprezentacja w sprawach nałożenia kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ustawy o drogach publicznych.

Reprezentacja w sprawach nałożenia na członków zarządu odpowiedzialności za zobowiązania spółek z tytułu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne.

Opracowanie koncepcji obrony w sprawie zarzutów postawionych wobec członków zarządu o udział w wyłudzeniach VAT.

Reprezentacja w sprawie uznania spółki za płatnika składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnianych przez inny podmiot.