Paweł Michałek

Paweł Michałek

Junior Associate


linked in

Aplikant radcowski

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Energetyka

Paweł Michałek, aplikant radcowski, specjalizuje się w prawie energetycznym, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, opracowuje i weryfikuje umowy handlowe, w tym umowy PPA i CPA. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Interesuje się również prawem handlowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transformacjami spółek prawa handlowego. Paweł jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wieloletnim członkiem międzynarodowej organizacji pozarządowej ELSA.

Wybrane projekty

Doradztwo prawne związane ze sporządzeniem oraz negocjacjami umów sprzedaży świadectw pochodzenia oraz umów sprzedaży energii.

Doradztwo prawne związane z implementacją szczególnych obowiązków spółek gazowych i paliwowych wynikających z przepisów prawa.

Doradztwo prawne związane z aukcjami na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Uczestnictwo w postępowaniach due diligence dotyczących farm wiatrowych.