dr Paweł Chyb

dr Paweł Chyb

Partner


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Dr Paweł Chyb, radca prawny, specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, prawie spółek (ze szczególnym uwzględnieniem procesów łączenia, podziału, przekształcania i przejęcia spółek), M&A  i prawie handlowym. Przedmiotem jego zainteresowania jest także publiczne prawo gospodarcze, w szczególności zagadnienia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej poddanej reglamentacji administracyjno-prawnej (koncesje, zezwolenia, licencje oraz zgody).  

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z przeprowadzaniem i koordynowaniem badań prawnych podmiotów typu due diligence z różnych sektorów, jak również doradztwie prawnym na wszystkich etapach transakcji typu M&A, projektów joint-venture oraz procesów restrukturyzacyjnych. Doradzał w wielu transakcjach po stronie sprzedających oraz kupujących (w wielu przypadkach realizowanych przez osoby prywatne) oraz w poprzedzających transakcje restrukturyzacjach sprzedawanych podmiotów. 

Wybrane projekty

Amizg Invest – doradztwo na rzecz udziałowców Mlekoma sp. z o.o. w sprzedaży pakietu większościowego na rzecz inwestora branżowego z Arabii Saudyjskiej;

Unitop – doradztwo na rzecz prywatnego przedsiębiorcy w transakcji sprzedaży 100% akcji w spółkach ZPC Unitop Optima S.A. i Agros Trading Confectionary S.A. na rzecz Funduszu PE Coast2Coast. Obydwie spółki wzmocniły platformę Bounty Brands, skupiającą spółki z branży FMCG, należąca do Coast2Coast. 

Dirlango – doradztwo na rzecz Dirlango Trading & Investments Limited w procesie joint-venture z Innova Capital, funduszem private equity, który zainwestował w Netsprint S.A. i LeadR Sp. z o.o. (spółki znajdujące się w portfelu Dirlango kontrolowanej przez Pana Łukasza Wejcherta i Pana Macieja Żaka)