Michał Badowski

Michał Badowski

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Ład korporacyjny & compliance

Wybrane projekty

Prowadził, trwający kilka lat, projekt skomplikowanej konsolidacji (w drodze rożnych technik, w tym w drodze połączeń) spółek należących do jednej z największych grup energetycznych na świecie, w tym doradzał w opracowaniu modelu restrukturyzacji i zagadnieniach około-transakcyjnych i wprowadzania zasad ładu korporacyjnego

Kierował procesami likwidacji właścicielskich spółek i praktycznie wspierał klientów w tym zakresie, m. in. dla spółek developerskich oraz dużej europejskiej spółki działającej na rynku stoczniowym

Doradzał w projektach restrukturyzacji, w tym opracowywał koncepcję i prowadził proces łączenia, podziału i przekształcenia, między innymi dla spółek należących do grupy światowego potentata na rynku stali, dużej światowej grupy producenta alkoholi oraz jednej z dużych spółdzielczych kas oszczędności

Prowadził duże projekty z zakresu prawa spółek (w tym umorzenia i wykupy akcji w spółkach akcyjnych z rozproszonym akcjonariatem), w szczególności procesy przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy (squeeze-out) oraz odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (sell-out)

Przeprowadził audyty ładu korporacyjnego, w tym analizował przyjęte rozwiązania i regulacje wewnętrzne m.in. dla spółki-operatora jednego z największych w Polsce portów lotniczych

Kompleksowo realizował transakcje zbycia udziałów w podmiocie zależnym dużej spółki publicznej z branży chemicznej, w tym negocjował umowy sprzedaży udziałów, przeprowadził zamknięcie transakcji, a także negocjował dokumenty związane z finansowaniem i rozliczeniem płatności

Prowadził projekty i doradzał przy zbyciu zorganizowanych części przedsiębiorstwa m.in. dla spółek należących do jednego z największych koncernów przemysłu naftowego w Europie Środkowej

Prowadził na rzecz inwestorów (m. in. z branży hutniczej i chemicznej) kompleksową obsługę prawną procesów nabycia prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, w tym przygotowywał właściwą dokumentację i negocjował z przedstawicielami właściwych ministerstw oraz przygotowywał i opiniował nietypowe techniki prywatyzacyjne

Artykuły