Mateusz Próchnicki

Mateusz Próchnicki

Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Wybrane projekty

Akwizycja polskiej spółki z branży medycznej przez inwestora z USA, uwzględniająca przeprowadzenie transakcji nabycia praw udziałów oraz opracowanie projekt ładu korporacyjnego spółki dominującej, działającej pod prawem obcym (Delaware, USA).

Obsługa inwestycji w spółkę z branży IT, obejmująca przeprowadzenie procesu LDD spółki dominującej prawa obcego, w tym stan praw własności intelektualnej, opracowanie i implementację zaleceń umożliwiających skuteczny transfer IPR, wydzielenie i utworzenie SPV pod prawem polskim (z uwzględnieniem wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci licencji) oraz udzielenie finansowania z zaangażowaniem środków prywatno-publicznych wraz z zaprojektowaniem prawa opcji do wniesienia aportu praw udziałowych SPV, przysługujących branżowemu inwestorowi SPV do spółki dominującej prawa obcego.

Obsługa transakcji pozyskania finansowania przez spółkę z branży MedTech, obejmująca przeprowadzenie badania LDD spółki działającej pod prawem obcym, weryfikację stanu techniki, inwentaryzację IPR i wniesienie przedsiębiorstwa spółki łotewskiej do nowoutworzonej spółki polskiej wraz z opracowaniem nowego ładu korporacyjnego i programu motywacyjnego dla kluczowego personelu (ESOP).

Obsługa pozyskania finansowania dla podmiotu opracowującego inteligentną osłonę antysmogową do zastosowania w wózkach dziecięcych na całym etapie transakcji – począwszy od przeprowadzenia procesu legal due diligence, poprzez negocjację warunków i sporządzenie umowy inwestycyjnej wraz z dokumentami korporacyjnymi, aż do procesu closingu i asysty w ramach czynności post-transakcyjnych.

Artykuły