Marcin Muchowski

Marcin Muchowski

Senior Associate


linked in

Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Specjalizacje dodatkowe

French Desk

Podatki

Marcin Muchowski, doradca podatkowy, specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i postępowaniach sądowych, dotyczących rozliczeń podatkowych.

Marcin wspiera Klientów w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych. Występuje jako pełnomocnik w szeregu postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczących rozstrzygnięć organów administracji publicznej w zakresie podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa.

Marcin posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa bieżącego, jak też kompleksowego doradztwa, dotyczącego zagranicznych inwestycji osób fizycznych – polskich rezydentów podatkowych – prowadzonego we współpracy z doradcami z zaangażowanych jurysdykcji.

Oprócz studiów prawniczych, Marcin ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości.

Wybrane projekty

Bieżące doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów z branży elektromarketów, budownictwa i wyposażenia wnętrz.

Doradztwo w zakresie planowania nabycia przez osoby fizyczne zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz nieruchomości, z uwzględnieniem kompleksowej współpracy z doradcami zagranicznymi.

Prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.

Przygotowanie kompleksowych procedur działania w ramach organizacji – sieci sklepów wielopowierzchniowych – w przypadku kontroli prowadzonych przez administrację skarbową.

Zastępstwo procesowe w sprawie, w której sąd uznał za zasadną argumentację wynikającą z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, przemawiającą za ograniczeniem kwoty ustalonych kosztów egzekucyjnych w zależności od nakładu pracy organu i wartości wyegzekwowanej wierzytelności.

Zastępstwo procesowe w sprawie dotyczącej zasad ustalania oprocentowania zwrotu VAT w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni i przedłużenia terminu zwrotu przez organ podatkowy.

Zastępstwo procesowe w sprawie, w której sąd potwierdził, że dopuszczalne jest udzielenie pożyczki bez transferu środków pieniężnych w sytuacji, gdy dłużnik posiada zobowiązanie względem pożyczkodawcy.