Małgorzata Podrażka

Małgorzata Podrażka

Dyrektor HR


linked in

Małgorzata Podrażka, Dyrektor HR, odpowiada za strategię HR i budowanie marki pracodawcy w SSW Pragmatic Solutions.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie HR-owe budowane głównie w sektorze finansowym, w takich firmach jak HSBC, PwC, Prudential, a ostatnie prawie 4 lata w Alior Banku, gdzie pełniła rolę HR Biznes Partnera oraz HR Menedżera odpowiadając za budowanie procesów, narzędzi HR, budowanie marki pracodawcy oraz za realizację strategii HR w poszczególnych obszarach biznesowych, w całym cyklu życia pracownika.  Realizowała projekty wspierające potencjał pracowników, ich skuteczność biznesową, projekty skierowane na budowanie marki pracodawcy oraz kultury organizacyjnej opartej o wartości.

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, jest certyfikowanym trenerem biznesu.

Artykuły