Małgorzata Deruś

Małgorzata Deruś

Junior Associate


linked in

Aplikant radcowski

Specjalizacja wiodąca

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Małgorzata Deruś, aplikant radcowski, specjalizuje się w doradztwie z zakresu fuzji i przejęć, prawa spółek i restrukturyzacji oraz prawa umów handlowych. 

Jest absolwentką prawa na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Uniwersytecie w Groningen (Holandia) oraz była słuchaczką Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na WPiA UW.

Wybrane projekty

Doradztwo w procesie emisji obligacji oraz refinansowania zadłużenia wynikającego z emisji obligacji (dwa projekty dla Unilink S.A., w których przygotowywałam głównie dokumenty zabezpieczeń).

Doradztwo w transakcji sprzedaży 100% akcji w spółce Struga S.A., 100% udziałów w spółce Kemos sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwa (Kemos – Struga).

Doradztwo prawne na rzecz funduszu inwestycyjnego w zakresie finansowania spółek poprzez emisję obligacji (tu chodzi mi o projekty Credit Value) oraz umowy pożyczki (w tym umowy inwestycyjne, dokumenty finansowania, dokumenty zabezpieczeń, dokumenty korporacyjne związane z finansowaniem).

Doradztwo w procesach badania prawnego (due diligence) oraz transakcji nabycia udziałów / akcji (share deal) oraz przedsiębiorstwa (asset deal).

Doradztwo prawne w procesie założenia stowarzyszenia branżowego.

Doradztwo na rzecz spółek z grupy Unilink S.A. w transakcji sprzedaży 38% kapitału zakładowego Unilink S.A. na rzecz Polish Enterprise Fund VIII.

Doradztwo na rzecz Klienta (prywatnego przedsiębiorcy) w transakcji sprzedaży 100% akcji w spółkach ZPC Unitop Optima S.A. i Agros Trading Confectionary S.A. na rzecz Funduszu PE Coast2Coast.

Doradztwo na rzecz wspólników spółki Mlekoma sp. z o.o. w transakcji sprzedaży pakietu większościowego tej spółki na rzecz Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO).