Magdalena Klimczyk

Magdalena Klimczyk

Associate


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Nieruchomości

Specjalizacje dodatkowe

Prawo korporacyjne,
Bankowość i finanse

Nieruchomości

Magdalena Klimczyk, radca prawny, posiada 9-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, prowadząc stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, jak również reprezentując te podmioty przed sądami – w sprawach gospodarczych, upadłościowych, pracowniczych oraz w postępowaniu administracyjnym. Sporządzała, opiniowała, negocjowała umowy handlowe, w tym w zakresie prowadzonych projektów nieruchomościowych. Posiada także doświadczenie w zakresie spraw reprywatyzacyjnych. Przeprowadzała również projekty restrukturyzacyjne – przygotowywała dokumentację transakcyjną, korporacyjną oraz rejestrową w procesach łączenia, przekształcania i podziału spółek osobowych i kapitałowych, sprzedaży i nabycia spółek i przedsiębiorstw, tworzenia, likwidacji, rozwiązania spółek osobowych i kapitałowych.  

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Wpis na listę radców prawnych uzyskała w 2013 roku.