Magdalena Góralska-Giza

Magdalena Góralska-Giza

Associate


e-mail
Kontakt

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Postępowania sądowe

Wybrane projekty

Prowadzenie doradztwa dla spółek z zakresu działalności spółki, reprezentacja spółek i innych podmiotów gospodarczych w postępowaniach cywilnych

Udział w negocjacjach i doradztwo w procesie odejścia prezesa zarządu z spółki akcyjnej – przedsiębiorstwo robót drogowych, w tym w zakresie dotyczącym sprzedaży akcji

Występowanie w wielu sprawach cywilnych dotyczących szeroko rozumianych odszkodowań, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, m. in. w sprawach błędów medycznych, w skomplikowanych sprawach wypadków przy pracy oraz w głośnych wypadków drogowych, przy jednoczesnej reprezentacji w tego rodzaju sprawach pokrzywdzonych w procesach karnych

Reprezentacja międzynarodowej spółki farmaceutycznej w ponad trzystu postępowaniach w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym naliczania składek od przyznanych pracownikom świadczeń socjalnych z ZFŚS

Doradztwo dla warszawskich wspólnot mieszkaniowych, reprezentacja w procesach zarówno związanych z nienależycie wykonanymi zobowiązaniami, jak i prowadzenie spraw z zakresu windykacji

Reprezentacja klientów indywidualnych z zakresu prawa cywilnego w tym z zakresu prawa rodzinnego, w sprawach dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia, w tym tzw. rozliczenia konkubinatu, reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych w tym m.in. w sprawach o uporczywe nękanie.