Maciej Duch

Maciej Duch

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Nieruchomości

Wybrane projekty

Doradztwo prawne na rzecz operatora centrów handlowych przy sprzedaży w formule share deal portfolio składającego się z trzech centrów – wartość transakcji ok. 440 mln PLN. Doradztwo objęło m.in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i negocjacje warunków transakcji z nabywcą.

Doradztwo przy procesie M&A polegającym na przejęciu kontroli nad grupą kapitałową w ramach transakcji share deal oraz asset deal, której istotny składnik majątkowy stanowią nieruchomości – wartość transakcji ok. 250 mln PLN.

Waimea Holding – kompleksowe doradztwo w procesie sprzedaży parku logistycznego położonego w Szczecinie (GLA ok. 80.000 m2) na rzecz funduszu amerykańsko-singapurskiego (wsparcie w negocjacjach umowy przedwstępnej wraz z dokumentacją zabezpieczeń oraz rozliczeń transakcyjnych, tj. umowa rachunku escrow oraz umowy rozporządzającej). Wartość transakcji ok. 180 mln PLN.

Marie Brizard Wine & Spirit – przeprowadzenie transakcji sprzedaży sieci 41 sklepów wiodącego dystrybutora napojów alkoholowych.

Doradztwo dla funduszu inwestycyjnego w procesie nabycia nieruchomości, na której zlokalizowane jest jedno z warszawskich centrów handlowych. Wartość transakcji ok. 230 mln PLN.

Kompleksowe doradztwo prawne podczas nabycia przedsiębiorstwa, którego kluczowym składnikiem majątkowym są nieruchomości zabudowane, na których zlokalizowane jest centrum handlowe. Wartość majątku ponad 100 mln PLN.

Kompleksowa obsługa transakcji zbycia nieruchomości (wartość ok. 40 mln PLN) na rzecz wiodącego polskiego dewelopera pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Obsługa prawna w procesie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w centrum Warszawy przeznaczonej pod luksusowe apartamenty. Wartość transakcji ok. 50 mln PLN.

Kompleksowa obsługa prawna pakietowego nabycia na rzecz funduszu inwestycyjnego nieruchomości rolnych (ok. 1200 ha). Wartość ok. 40 mln PLN.

Doradztwo na rzecz jednego z wiodących deweloperów w południowo-wschodniej Polsce obejmujące m.in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości pod budowę osiedla mieszkaniowego. Wartość transakcji ok. 20 mln PLN.

Marie Brizard Wine & Spirit – kompleksowa obsługa procesu sprzedaży przez klienta praw do nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych w Krakowie, optymalizacja procesu sprzedaży z wykorzystaniem wehikułów inwestycyjnych pozwalających na obniżenie zobowiązań podatkowych – wartość transakcji ok. 65 mln PLN.

Doradztwo Atlantic S.A. w procesie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na rozwój projektu wiodącego dewelopera (Ghelamco). Wartość transakcji ok. 10 mln EUR.

Immobel – kompleksowa obsługa prawna procesu deweloperskiego pn. Poznań brama teatru – realizacja budynków biurowo – usługowych o GLA ok. 20.000 m2.

Kompleksowa obsługa prawna inwestycji (jv) dotyczącej strategicznego partnerstwa grupy Wund z Global City Holdings (dawne Cinema City) w ramach projektu Park Of Poland w zakresie budowy obiektu w Mszczonowie – wartość transakcji 400 mln PLN.

Doradztwo w zakresie nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych (inwestycja typu greenfield) w celu realizacji projektu biurowo-usługowego. Wartość transakcji ok. 20 mln PLN.

Doradztwo prawne na rzecz polskiego inwestora obejmujące przygotowanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Ursynów, negocjowanie warunków transakcji w imieniu nabywcy oraz badanie prawne due diligence nieruchomości. Wartość transakcji – ok. 16 mln PLN.

Kompleksowa obsługa transakcji nabycia nieruchomości położonych w Warszawie, dzielnica Wilanów (wartość transakcji ok. 13 mln PLN) po stronie nabywcy. Usługi SSW obejmowały m.in. przeprowadzenie badania prawnego due diligence oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej – umowy sprzedaży nieruchomości i umowy cesji praw z umowy przedwstępnej sprzedaży.

Doradztwo w zakresie czynności przedtransakcyjnych obejmujących badanie due diligence grupy kapitałowej lidera dewelopmentu mieszkaniowego na rynkach lokalnych Bydgoszczy i Torunia (analiza 42 projektów osiedli mieszkaniowych) na rzecz kupującego.

Kompleksowa obsługa prawna procesu deweloperskiego pn. Poznań Brama Teatru – realizacja budynków biurowo – usługowych o GLA ok. 20.000 m2.

Proces badania prawnego na rzecz funduszu inwestycyjnego w związku z zamiarem nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych (inwestycja typu greenfield) w celu realizacji projektu biurowo-usługowego.

Doradztwo na rzecz wiodącej polskiej firmy inwestycyjnej obejmujące m.in. badanie prawne due diligence nieruchomości położonej w Krakowie (ok. 17 ha) i opracowanie struktury transakcji joint-venture obejmującej sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości do spółki.

Przeprowadzenie kompleksowego badania prawnego due diligence, trzech nieruchomości położonych w Warszawie dla dewelopera budynków apartamentowych w celu pozyskania refinansowania zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę realizującą inwestycje mieszkaniowe w nieruchomościach będących przedmiotem badania.

Doradztwo na rzecz jednego z wiodących deweloperów w południowo-wschodniej Polsce obejmujące w szczególności przeprowadzenie badania prawnego nieruchomości pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Prowadzenie badania prawnego centrum handlowego zlokalizowanego w Warszawie. Asysta prawna w zakresie nabycia pakietu kontrolnego udziałów w spółce będącej właścicielem centrum handlowego.

Doradztwo przy udzieleniu finansowania dłużnego mezzanine w formie obligacji na rzecz spółki z grupy kapitałowej Holiday Park & Resort, obejmujące m.in. przygotowanie dokumentacji emisyjnej z pakietem zabezpieczeń i badanie prawne przedsięwzięcia. Kwota finansowania – 60 mln PLN.

Doradztwo prawne na rzecz polskiego dewelopera magazynowego przy pozyskaniu finansowania mezzanine w formie obligacji pod budowę parku magazynowego. Wartość finansowania – ponad 20 mln EUR.

Wsparcie dewelopera przy pozyskaniu finansowania w formie emisji obligacji na realizację projektu mieszkaniowego i restrukturyzacji zadłużenia. Wartość emisji – ok. 25 mln PLN.

Doradztwo prawne na rzecz polskiego dewelopera przy pozyskaniu finansowania zewnętrznego w formie pożyczki na realizację projektu budowy hali magazynowej. Wartość pożyczki – 15 mln PLN.

Doradztwo prawne na rzecz dewelopera przy restrukturyzacji finasowania dłużnego na realizację projektu mieszkaniowego w południowo-wschodniej Polsce. Wartość emisji – 10 mln PLN.

Wsparcie w procesie uzyskania kredytu dla spółek celowych realizujących projekt Hotelu i Restauracji Przystań w Olsztynie, obejmujący sporządzenie dokumentacji kontraktowej w standardzie LMA z pakietem zabezpieczeń, oraz przeprowadzenie badania prawnego due diligence inwestycji (projekt realizowany na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. – finansowanie w formule project finance).

Kompleksowe doradztwo przy zawarciu umowy najmu powierzchni magazynowej i biurowej ze spółką z grupy Segro (lidera na rynku wynajmu powierzchni magazynowej). Doradztwo obejmowało w szczególności prowadzenie negocjacji w imieniu najemcy oraz ustalenie warunków umowy. Łączna powierzchnia najmu, która została udostępniona Klientowi wynosi ok. 30.000 m2.

Doradztwo prawne na rzecz Klienta przy ustaleniu warunków umowy najmu w formule BTS od międzynarodowego dewelopera powierzchni magazynowych – Panattoni Europe. Łączna powierzchnia najmu inwestycji wynosi ok. 60.000 m2.

Doradztwo w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych ok. 7 000 m2 na rzecz Marie Brizard Wine & Spirits – wiodącego dystrybutora napojów alkoholowych w centralnej Polsce.

Obsługa prawna Samsung Electronics Europe Logistics w zakresie umowy najmu powierzchni magazynowej (ok. 15.000 m2) realizowanej w systemie built to suit z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta, negocjowanie umowy i doprowadzenie do jej podpisania.

Doradztwo na rzecz jednej z największych europejskich sieci sklepów obuwniczych przy ekspansji na międzynarodowe rynki. Do tej pory asystowaliśmy Klientowi przy ustaleniu warunków najmu powierzchni handlowej w 8 lokalizacjach, w 6 krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Doradztwo w związku z czasowym przeniesieniem siedziby spółki – przygotowanie i negocjacje warunków umowy najmu wraz z dokumentacją towarzyszącą powierzchni przejściowej w warszawskim biurowcu INTRACO (fit-out) (ok. 7.500 m2).

Przygotowanie umowy najmu wraz z dokumentacją towarzyszącą, kompleksowe negocjacje umowy najmu powierzchni biurowej w sześciopiętrowym biurowcu składającym się z dwóch połączonych, ale niezależnych budynków, budowanych w systemie built to suit zgodnie z założeniami i wymaganiami Poczty Polskiej (GLA ok. 13.000 m2), dedykowanym jako główna siedziba Poczty Polskiej – inwestycja pn. Domaniewska Office Hub.

Kompleksowe doradztwo prawne w procesie ekspansji powierzchni celem relokacji wszystkich spółek zależnych Poczty Polskiej do jednej lokalizacji – negocjacje dot. realizacji powyższego prawa oraz wynajęcia dodatkowych 6.000 m2 negocjacje umów podnajmu ze spółkami z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Stworzenie jednego z największych holdingów nieruchomościowych w naszym kraju, koordynowanie kompleksowej obsługi prawnej projektu, w szczególności poprzez identyfikację i eliminację ryzyk związanych z ich implementacją oraz rekomendacja struktury prawnej procesu – wartość transakcji ponad 2 mld PLN. Doradztwo w procesie przeprowadzenia oferty publicznej (IPO), w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji holdingu do regulowanego rynku obrotu (GPW).

Doradztwo w złożonych projektach infrastrukturalnych związanych z zagospodarowaniem/modernizacją obiektów użyteczności publicznej (w tym dworców kolejowych oraz najnowocześniejszego w Polsce intermodalnego centrum komunikacyjnego), również w oparciu o strukturę JV.

Obsługa prawna realizowanej inwestycji – wspólnego przedsięwzięcia (JV) dotyczącego strategicznego partnerstwa w ramach projektu Park of Poland w zakresie budowy oraz późniejszego prowadzenia obiektu parku rozrywki w Mszczonowie, w szczególności negocjowanie i doprowadzenie do podpisania umowy JV – wartość inwestycji ok. 400 mln PLN.

Kierowanie procesem transakcji pomiędzy wiodącym operatorem pocztowym, a spółką publiczną nieruchomościową: ekspansja powierzchni w powstającym zespole budynków zlokalizowanym na warszawskim Mokotowie (ponad 18.000 m kw. GLA).

Doprowadzenie do zamknięcia transakcji akwizycji ok. 40 ha nieruchomości poprzemysłowych (brownfield) zlokalizowanych na Śląsku przy autostradzie A1 w celu realizacji inwestycji magazynowej oraz handlowej – wartość transakcji ok. 70 mln PLN.

Przeprowadzenie transakcji sprzedaży sieci 41 sklepów z branży alkoholowej na rzecz Carrefour Polska realizowanej w ramach procesu dezinwestycji francuskiej grupy kapitałowej w Polsce – doradztwo transakcyjne (struktura locked box), doprowadzenie do zamknięcia transakcji, w tym doradztwo w postępowaniu antymonopolowym.

Prowadzenie procesu sprzedaży przez Klienta praw do nieruchomości poprzemysłowych zabudowanych, zlokalizowanych w południowej Polsce (brownfield) – wartość transakcji ok. 65 mln PLN.

Kompleksowa obsługa prawna procesu deweloperskiego – realizacja budynków biurowo – usługowych o GLA ok. 20.000 m kw. (analiza możliwości oraz negocjacje dotyczące nabycia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję od podmiotów publicznych i prywatnych w drodze przetargu publicznego, zamiany, kupna, regulowanie stanów prawnych poszczególnych działek) – wartość inwestycji ok. 25 mln EUR.

Kierowanie procesem transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na warszawskim Mokotowie, przeznaczonej na realizację inwestycji komercyjnej (biura + usługi), na rzecz wiodącego na rynku polskim międzynarodowego dewelopera – wartość transakcji ok. 10 mln EUR.

Doradztwo prawne na rzecz funduszu inwestycyjnego w procesie restrukturyzacji majątkowej jego składników majątkowych zlokalizowanych w Polsce – jednego z centrów handlowych w Warszawie – wartość transakcji ok. 230 mln PLN.

Negocjowanie oraz doprowadzenie do podpisania umowy dotyczącej realizacji procesu deweloperskiego (apartamentowców typu premium o podwyższonym standardzie, budowanych w oparciu o indywidualne wskazania klientów), doradztwo w zakresie nabycia szeregu lokali oraz przejęcia procesu budowy od inwestora w związku z przyjętą strukturą transakcji – wartość ok. 20 mln PLN.

Prowadzenie badania due diligence dewelopera mieszkaniowego – lidera na rynkach lokalnych (analiza 42 projektów osiedli mieszkaniowych) na rzecz kupującego w związku z procesem akwizycyjnym oraz przejęcia kontroli.

Przeprowadzenie transakcji dot. przejęcia nieruchomości zabudowanej (budynku biurowego) w centrum Poznania w drodze wykupu wierzytelności hipotecznej od banku, doradztwo w procesie rozmów z bankiem, sprzedającymi, w procesie pozyskiwania finansowania oraz dalszego zagospodarowania / zoptymalizowania jej wartości, obsługa prawna procesu emisji obligacji zabezpieczonych.

Kompleksowe doradztwo prawne związane z nabywaniem pakietowych (ponad 1.500 ha) nieruchomości rolnych od podmiotów prywatnych.

Negocjowanie na rzecz jednej z największych grup biznesowych na świecie działającej na rynku przemysłu elektronicznego warunki najmu powierzchni magazynowych w standardzie pod klucz (turn-key) – GLA ok. 16.000 m kw.

Negocjowanie i doprowadzenie do podpisania umowy najmu powierzchni biurowej (GLA ok. 4.500 m kw. – Andersia Business Centre) w procesie relokacji wraz z fit-outem jednej z największych grup kapitałowych z polskiej branży FMCG.

Doradztwo w procesie relokacji międzynarodowego podmiotu działającego w sektorze automotive (Poznań Bussines Garden, GLA ok. 3.500 m kw.) – negocjacje Head of Terms oraz umowy najmu.

Kompleksowe wsparcie prawne i biznesowe w procesie zmiany siedziby podmiotu działającego na rynku win i alkoholi wysokoprocentowych („The Park Warsaw”, GLA ok.1.600 m kw.) – LOI oraz umowa najmu (turn key).

Doradztwo w postępowaniach reprywatyzacyjnych związanych ze skutkami tzw. dekretu warszawskiego oraz nacjonalizacji i komunalizacji nieruchomości na terenie całego kraju, uczestnictwo w pracach związanych z nowelizacją przepisów dot. tzw. rekompensat zabużańskich.

Artykuły