Maciej Duch

Maciej Duch

Partner


linked in

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Nieruchomości

Nieruchomości

Maciej Duch, adwokat, uczestniczył w transakcjach uznawanych za największe na rynku nieruchomości w ostatnich latach. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie przy transakcjach opartych o strukturę wspólnego przedsięwzięcia (JV) w zakresie zagospodarowania posiadanego przez klientów portfela nieruchomości, a także inwestycjach typu greenfield oraz BTS (built to suit). Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy, w tym najmu powierzchni handlowych (retail), biurowych i magazynowych (warehouse), zarówno z pozycji wynajmującego, jak i najemcy. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z prywatyzacją spółek sektora publicznego oraz w zakresie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć. Przeprowadzał tzw. emisje swapowe (wymiany udziałów/akcji) w ramach procesów reorganizacyjnych struktur holdingowych. Doradzał w procesach transformacji spółek oraz przejęć – transakcje na udziałach (share deal) oraz majątku spółek kapitałowych (asset deal), w drodze wezwania do sprzedaży akcji na rynku regulowanym (GPW), w tym w postępowaniach koncentracyjnych przed Prezesem UOKiK.