Łukasz Wołk

Łukasz Wołk

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Postępowania sądowe

Wybrane projekty

Wieloletnie (ponad dziesięcioletnie) doradztwo prawne na rzecz Grupy Azoty S.A. oraz spółek zależnych w grupie (m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., ZAKSA S.A. Grupa Azoty ATT Polymers Gmbh oraz Grupad Azoty „Compounding” Sp. z o.o.). Wsparcie prawne m.in. w pierwszej zagranicznej akwizycji w Niemczech, reprezentacja z sukcesem przed arbitrażem w Sztokholmie, reprezentacja w licznych projektach w kraju i zagranicą, wsparcie w projekcie budowy kompletnej instalacji linii compoundingu (otwarcie w 2019 roku).

Reprezentowanie PKN Orlen S.A. w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, w postępowaniu przed Komisją Europejską, w sprawach kontraktowych i korporacyjnych, nadzór nad realizacją projektów z zakresu prawa własności przemysłowej oraz cyberbezpieczeństwa (wyłączny doradca prawny spółki), zapewnienie bieżącej obsługi prawnej jako in house w kluczowej spółce grupy PKN Orlen S.A.

Reprezentowanie Telefonika Kable S.A. w procesie M&A spółek w Serbii oraz na Ukrainie. Reprezentowanie klubu piłkarskiego Wisła przed trybunałem UEFA w Lozannie.

Obsługa prawna Rafinerii Trzebinia S.A. – obsługa prawna rafinerii oraz kompleksowa obsługa spółki zależnej.

Reprezentowanie spółki z sektora energetycznego w precedensowym sporze sądowym w związku z roszczeniami z tytułu służebności przesyłu oraz w sprawach farm wiatrowych.

Reprezentowanie polskich i zagranicznych firm deweloperskich oraz budowlanych w całym procesie inwestycyjnym przy realizacji prestiżowych inwestycji w Krakowie.

Reprezentowanie w Polsce wszystkich spółek niemieckiej grupy LINDNER w największych procesach sądowych i arbitrażowych (pow. 10.000.000 EUR).

Reprezentowanie klientów z sukcesami w licznych postępowaniach reprywatyzacyjnych w całym kraju.

Zorganizowanie i nadzór zespołów prawnych do obsługi operatorów systemów dystrybucyjnych w Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie oraz w Oddział w Częstochowie, jak również w Energa Operator S.A. w Płocku.

Artykuły