Rafał Kmiecik

Rafał Kmiecik

Manager


e-mail
Kontakt
Linkedin
Specjalizacja wiodąca

Finance

Wybrane projekty

Doradzał emitentom w procesie prowadzenia subskrypcji prywatnej akcji i obligacji.

Wspierał emitentów na GPW, NewConnect i Catalyst w zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu spółek publicznych.

Wspierał dział M&A w projektach związanych z fuzjami i przejęciami m. in. w zakresie gromadzenia informacji o firmach, tworzenia dokumentacji transakcyjnych, poszukiwania i wyboru inwestorów.

Do jego obowiązków należało m.in. sporządzanie analiz finansowych, prowadzenie i nadzór procesów wprowadzania instrumentów finansowych na rynki Catalyst i NewConnect oraz doradztwo emitentom w zakresie funkcjonowania ich akcji oraz obligacji korporacyjnych i komunalnych w obrocie rynkowym. Obecnie współuczestniczy w realizacji projektów na rynku kapitałowym m.in. w sporządzaniu prospektów emisyjnych.

Artykuły