Rafał Kmiecik

Rafał Kmiecik

Analityk finansowy


linked in

Analityk finansowy

Specjalizacja wiodąca

Finance

Finance

Rafał Kmiecik, analityk finansowy, współuczestniczy w realizacji projektów na rynku kapitałowym m.in. w sporządzaniu prospektów emisyjnych. Wspiera dział M&A w projektach związanych z fuzjami i przejęciami m. in. w zakresie gromadzenia informacji o firmach, tworzenia dokumentacji transakcyjnych, poszukiwania i wyboru inwestorów. Wspierał emitentów na GPW, NewConnect i Catalyst w zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu spółek publicznych. Doradzał emitentom w procesie prowadzenia subskrypcji prywatnej akcji i obligacji.

Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku analityka finansowego. Na początku swojej kariery zawodowej współdziałał z zespołem licencjonowanego Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i Catalyst. W kolejnej firmie doradczej odpowiadał samodzielnie za kompleksowe funkcjonowanie działu Autoryzowanego Doradcy oraz wspierał dział fuzji i przejęć. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalizacji Gospodarowanie nieruchomościami oraz Politechniki Częstochowskiej, specjalizacji zarządzanie finansami przedsiębiorstw i bankowość.

Wybrane projekty

Doradzał emitentom w procesie prowadzenia subskrypcji prywatnej akcji i obligacji.

Wspierał emitentów na GPW, NewConnect i Catalyst w zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu spółek publicznych.

Wspierał dział M&A w projektach związanych z fuzjami i przejęciami m. in. w zakresie gromadzenia informacji o firmach, tworzenia dokumentacji transakcyjnych, poszukiwania i wyboru inwestorów.

Do jego obowiązków należało m.in. sporządzanie analiz finansowych, prowadzenie i nadzór procesów wprowadzania instrumentów finansowych na rynki Catalyst i NewConnect oraz doradztwo emitentom w zakresie funkcjonowania ich akcji oraz obligacji korporacyjnych i komunalnych w obrocie rynkowym. Obecnie współuczestniczy w realizacji projektów na rynku kapitałowym m.in. w sporządzaniu prospektów emisyjnych.