Katarzyna Szczudlik, FIP, LLM, CIPP/E, CIPM

Katarzyna Szczudlik, FIP, LLM, CIPP/E, CIPM

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Wybrane projekty

Przeprowadzenie kompleksowego audytu zgodności z przepisami dot. ochrony danych osobowych dla dużego podmiotu należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej, obejmującego przygotowanie rekomendacji zmian w zarządzaniu ochroną danych osobowych m.in. w zakresie obsługi praw podmiotów, których dane dotyczą oraz polityki zarządzania marketingiem bezpośrednim.

Kompleksowe wdrożenie zgodności z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych dla polskiego portalu crowdfundingowego.

Kompleksowe wdrożenie zgodności z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych dla zagranicznej instytucji pożyczkowej.

Kompleksowy audyt zgodności z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (procesy marketingowe i sprzedażowe) dla dużego podmiotu z branży budowlanej.

Doradztwo w procesie uzyskania licencji instytucji płatniczej dla polskiego portalu crowdfundingowego.

Doradztwo regulacyjne dla podmiotu z branży usług telekomunikacyjnych – przygotowanie regulaminów i wzorów umów z klientami.

Doradztwo w procesie negocjacji umowy wdrożeniowej (po stronie dostawcy) dla polskiego dostawcy usług chmurowych.

Przygotowanie wzorcowej dokumentacji klienckiej dla polskiego dostawcy usług chmurowych w modelu SaaS.

Artykuły