Karolina Turko

Karolina Turko

Senior Associate


e-mail
Kontakt

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Bankowość i finanse,
Rynki kapitałowe

Specjalizacje dodatkowe

Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

Była doradcą prawnym konsorcjum banków przy transakcjach finansowania spółek polskiej grupy kapitałowej z branży przetwórstwa spożywczego. Celem udzielonego finansowania konsorcjalnego było refinansowanie zadłużenia spółek z grupy oraz finansowanie ich bieżącej działalności. Łączna kwota finansowania przyznana grupie to 131 mln złotych.

Pracowała jako doradca prawny polskiego banku przy transgranicznej transakcji udzielenia spółce celowej pożyczki w formacie LMA, której celem było m. in. finansowanie objęcia przez pożyczkobiorcę obligacji emitowanych przez podmiot z Luksemburga. Łączna wartość finansowania wyniosła ok. 48 milionów złotych.

Doradzała zagranicznemu funduszowi private equity przy finansowaniu nabycia galerii handlowej w Polsce.

Była doradcą polskiego banku w projekcie finansowania inwestycji polegającej na budowie trzech pierwszych budynków nowoczesnego osiedla mieszkaniowego.