Kamil Ciodyk

Kamil Ciodyk

Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Fuzje i przejęcia

Specjalizacje dodatkowe

Prawo korporacyjne i transakcje VC

Wybrane projekty

Doradztwo dla londyńskiego funduszu private equity, przy inwestycji w spółkę z branży IT, obejmujące koordynację oraz przeprowadzenie badania due diligence, bieżące doradztwo dotyczące działalności spółek w Polsce oraz wsparcie brytyjskiego biura kancelarii w przygotowaniu umowy sprzedaży udziałów.

Doradztwo brytyjskiej sieci kawiarni w wydzieleniu i sprzedaży części przedsiębiorstwa, obejmujące wsparcie klienta przy zbieraniu oraz przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz udział w negocjacjach.

Doradztwo brytyjskiej sieci kawiarni przy sprzedaży spółki zależnej prowadzącej działalność w Polsce, obejmujące wsparcie klienta przy zbieraniu oraz przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz udział w negocjacjach.

Doradztwo dla holenderskiego funduszu venture capital przy inwestycji (runda C) w Survicate – jednego z globalnych liderów w zakresie dostarczania narzędzi do badania opinii klientów, obejmujące koordynację oraz przeprowadzenie badania due diligence oraz przygotowanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników.

Doradztwo dla szwedzkiego funduszu venture capital przy inwestycji (runda A) w agencję e-sportową, obejmujące koordynację oraz przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie planu obejmującego reorganizacje obecnie prowadzonej działalności oraz przygotowanie i negocjowanie umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników.

Doradztwo po stronie kupującego (spółki z branży budowlanej) w nabyciu 100% akcji w spółce z sektora meblarskiego, obejmujące koordynację oraz przeprowadzenie badania due diligence oraz przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Doradztwo po stronie kupującego (spółki z branży IT) przy nabyciu 100% udziałów konkurencyjnej spółki IT, obejmujące koordynację oraz przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz udział w negocjacjach.

Doradztwo dla grupy spółek (sektor przemysłowy) przy przeprowadzeniu transgranicznej, wieloetapowej reorganizacji działalności, obejmującej m.in. połączenie, przekształcenie oraz szereg operacji na udziałach i akcjach spółek z grupy.