Kacper Jędrzejak

Kacper Jędrzejak

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Fuzje i przejęcia

Specjalizacje dodatkowe

Prawo korporacyjne i transakcje VC

Wybrane projekty

Doradztwo transakcyjne na rzecz polskiej firmy hotelarskiej w procesie utworzenia grupy kapitałowej do prowadzenia sieci hotelów

Doradztwo transakcyjne przy nabyciu spółek działających w branży budowlanej

Doradztwo transakcyjne na rzecz polskiej firmy z branży fintech w ramach kolejnej rundy finansowania

Bieżąca obsługa transakcyjna oraz korporacyjna funduszu CVC

Doradztwo prawne przy utworzeniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych celem prowadzenia działalności akwizycyjnej

Doradztwo prawne przy utworzeniu funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem środków publicznych

Artykuły