Joanna Wymiatał

Joanna Wymiatał

Associate


e-mail
Kontakt

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Prawo Pracy

Wybrane projekty

Przeprowadzenie audytu prawnopracowniczego.

Udział w pracach Komisji Antymobbingowych wraz ze sporządzeniem raportów końcowych.

Opracowanie i wdrożenie Regulaminów premiowania dla podmiotu z branży produkcyjnej.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

Przeprowadzenie przejścia zakładu pracy w ramach grupy kapitałowej.

Przygotowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Artykuły