Ilona Fedurek

Ilona Fedurek

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Bankowość i finanse

Wybrane projekty

Reprezentowanie kredytodawców w związku z finansowaniem nabycia akcji spółek giełdowych.

Doradztwo na rzecz kredytodawców w związku z finansowaniem spółek z branży usług e-commerce.

Reprezentowanie kredytodawcy w związku z finansowaniem udzielonym grupie kapitałowej świadczącej usługi technologii środowiskowych.

Doradztwo na rzecz kredytodawców w związku z finansowaniem udzielonym deweloperom działającym w sektorze rynku mieszkaniowego.

Reprezentowanie konsorcjum banków krajowych w związku z refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego promowej grupy kapitałowej oraz finansowaniem zakupu nowego promu.

Reprezentowanie organizatorów w związku z finansowaniem budowy zakładu termicznego przekształcania frakcji energetycznej odpadów komunalnych z odzyskiem energii elektrycznej i ciepła oraz infrastrukturą towarzyszącą. Do realizacji projektu powołane zostało partnerstwo publiczno-prywatne.

Artykuły