Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Energetyka

Specjalizacje dodatkowe

Budownictwo,
Ochrona środowiska

Wybrane projekty

Przygotowanie szeregu opracowań i analiz prawnych na rzecz zagranicznych podmiotów inwestycyjnych oraz sektora energetycznego dotyczących aktualnych polskich uwarunkowań́ prawnych prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie systemu wparcia odnawialnych źródeł energii a także systemu wsparcia kogeneracji.

Przygotowanie raportu regulacyjnego dla podmiotu z dominującym udziałem Skarbu Państwa w zakresie uwarunkowań́ prawnych świadczenia usług bunkrowania LNG.

Reprezentacja oraz doradztwo na rzecz podmiotu prowadzącego obrót energią elektryczną z siedzibą w Szwajcarii w zakresie uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną, a następnie w zakresie zawierania umowy o świadczenie usług przesyłowych z PSE S.A. oraz wnioskowania o członkostwo w IRGiT, uzyskania stosownego pozwolenia KNF i uzyskania statusu członka TGE.

Doradztwo na rzecz inwestora energetycznego z regionu basenu Morza Śródziemnego w kontekście nabycia projektu farmy wiatrowej o mocy 19 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 5 MW.

Przeprowadzenie dla inwestora z regionu państw bałtyckich wstępnego procesu due diligence projektów fotowoltaicznych o mocy 45 MW.

Przeprowadzenie dla wiodącej grupy energetycznej regionu państw bałtyckich procesu due diligence dwóch projektów farm fotowoltaicznych o mocy odpowiednio ponad 6 MW oraz ponad 5 MW.

Przeprowadzenie dla wiodącej grupy energetycznej regionu państw bałtyckich procesu due diligence portfolio projektów fotowoltaicznych o mocy 13 MW.

Doradztwo na rzecz notowanej na GPW grupy energetycznej z dominującym udziałem Skarbu Państwa (w tym przeprowadzenie badania prawnego) w zakresie nabycia funkcjonującej farmy wiatrowej o mocy 20 MW.

Doradztwo na rzecz notowanej na GPW grupy energetycznej z dominującym udziałem Skarbu Państwa (w tym przeprowadzenie badania prawnego) w zakresie nabycia funkcjonującej farmy wiatrowej o mocy 36 MW.

Prowadzenie procesu badania prawnego dla włoskiej grupy energetycznej dotyczącego dwóch projektów farm wiatrowych a w rezultacie skutkującym kontynuowaniem procesu akwizycji w zakresie jednego projektu farmy wiatrowej o mocy 24,5 MW.

Artykuły