Filip Grabowski

Filip Grabowski

Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin
Specjalizacja wiodąca

Bankowość i finanse

Specjalizacje dodatkowe

Rynki kapitałowe

Wybrane projekty

Uczestnictwo w procesie emisji obligacji spółki zajmującej się przemysłem stalowym (spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych) o wartości 200 mln PLN, który obejmował przygotowanie pakietu dokumentów związanych z emisją, w tym dokumentów zabezpieczeń, oraz postępowanie przed KDPW

Uczestnictwo w kilkunastu procesach finansowania w ramach programu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. pt. „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm”, które obejmowały przygotowanie pakietów dokumentów finansowania, w tym dokumentów zabezpieczeń

Uczestnictwo w procesie pozyskania przez spółkę zajmującą się przemysłem stalowym finansowania (kredyt inwestycyjny w kwocie 400 mln PLN), w którym po raz pierwszy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) udzieliła gwarancji spłaty bankowego kredytu inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego

Artykuły