dr Tomasz Iwanowicz

dr Tomasz Iwanowicz

Dyrektor i członek zarządu w SSW Finance


linked in
Specjalizacja wiodąca

Finance

Specjalizacje dodatkowe

Accounting

Finance

Dr Tomasz Iwanowicz, dyrektor oraz członek zarządu w SSW Finance. W SSW Pragmatic Solutions jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołem SSW Finance, który świadczy profesjonalne usługi finansowe dla klientów w zakresie doradztwa transakcyjnego, oferując wsparcie w procesach inwestycyjnych, M&A, modelowaniu finansowym i analizie. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zdobyte w PwC, gdzie m.in. odpowiadał za prowadzenie badań sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów, kierował pracami związanymi z IPO, uczestniczył w transakcjach sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, jak również przez ostatnie dwa lata zarządzał Shared Service Center (SSC) dla Polski i wspierał otwarcie nowego SSC we Lwowie. Laureat i beneficjent programów leaderskich oraz PwC Innovation@Poland, gdzie otrzymał nagrodę za opracowanie i implementację zmian w metodyce audytu w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Lider długoterminowego projektu strategicznego „automatyzacji rewizji finansowej”. Tomasz jest adiunktem w katedrze rachunkowości w ALK, posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Obecnie jest w procesie habilitacji oraz przygotowania do ostatniego egzaminu ACCA. Prywatnie jest mężem oraz tatą dwójki dzieci.