dr Paweł Izdebski

dr Paweł Izdebski

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Wybrane projekty

Doradztwo prawne przy opracowaniu dokumentacji związanej z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.

 

Doradztwo regulacyjno-transakcyjne związane z bieżącą działalnością towarzystwa oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych.

Doradztwo prawne w zakresie przygotowania ekspertyzy prawnej dotyczącej przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym z siedzibą poza terytorium RP przez towarzystwo.

Doradztwo prawne na rzecz dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej domu maklerskiego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Doradztwo w zakresie przejęcia przez bank modelu dystrybucji uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w kontekście zaostrzonej polityki zachęt oraz rozliczania wydatków poniesionych przez bank w związku z usługą świadczoną na rzecz TFI.

Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania z wykorzystaniem wehikułu funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Doradztwo przy pozyskaniu finansowania na nabycie kilku nieruchomości zlokalizowanych w centrum oraz wschodniej dzielnicy Warszawy.

Artykuły