Damian Staszewski

Damian Staszewski

Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin
Specjalizacja wiodąca

Fuzje i przejęcia

Specjalizacje dodatkowe

Rynki kapitałowe

Wybrane projekty

Doradztwo w procesie wycofania akcji spółki publicznej z obrotu oraz przywrócenia akcjom formy dokumentu (delisting).

Doradztwo w związku z przygotowaniem regulacji wewnętrznych dot. identyfikacji i przekazania informacji poufnych do publicznej wiadomości.

Doradztwo oraz koordynacja współpracy z kancelariami zagranicznymi w procesie tworzenia  zagranicznej struktury grupy kapitałowej spółki publicznej.

Doradztwo w ramach transakcji sprzedaży udziałów spółki z branży spożywczej (w ramach ugody kończącej spór korporacyjny) na rzecz inwestora zewnętrznego.