Cezary Rosa

Cezary Rosa

Of Counsel


e-mail
Kontakt
Specjalizacja wiodąca

Ceny transferowe

Specjalizacje dodatkowe

Technologie,
E-commerce

Wybrane projekty

Multikryterialna wycena długu w międzynarodowej grupie kapitałowej na potrzeby wyznaczenia cen transferowych

Doradztwo w zakresie shadow-rating w transakcji dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia