Cezary Pyszkowski

Cezary Pyszkowski

Investment Banking Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin
Specjalizacja wiodąca

Rynki kapitałowe

Wybrane projekty

Udział w przygotowaniu strategii, budżetowanie krótko i długoterminowe, jak również zarządzanie operacyjne, ze szczególnym naciskiem na procesy kreujące wartość (koszty, kapitał obrotowy, przepływy pieniężne, zatrudnienie, inwestycje).

Realizacja innowacyjnych projektów z wykorzystaniem dotacji dostępnych w ramach programów UE w Polsce i Niemczech oraz dofinansowań dostępnych w Rosji. Łącznie ponad 100 zweryfikowanych projektów i 20 wdrożeń rocznie.

Negocjacje i realizacja nabycia zakładu produkcyjnego w Polsce od grupy inwestorów japońskich. Nabycie pakietu większościowego oraz stopniowy wykup pozostałych udziałów.

Inicjowanie i zarządzanie projektami pierwszych publicznych emisji obligacji oferowanych do inwestorów indywidualnych w Polsce, opracowywanie warunków publicznych emisji obligacji we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i KNF.

Planowanie i realizacja skupu akcji, w tym ustalenie warunków transakcji, sporządzanie dokumentacji, reprezentowanie spółki w relacjach z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i KNF oraz prowadzenie negocjacji z akcjonariuszami mniejszościowymi.

Artykuły