Adrian Bidas

Adrian Bidas

Analityk finansowy


e-mail
Kontakt
Linkedin

Analityk finansowy

Specjalizacja wiodąca

Family Office

Wybrane projekty

Współpracował przy tworzeniu prospektów emisyjnych dla spółek wchodzących na GPW. Brał czynny udział w kilku projektach typu Due Diligence, czyli wielopoziomowym procesie analizy przedsiębiorstwa. Dokonywał analizy sprawozdań finansowych oraz koordynował proces wyceny FIZ. Przygotowywał zestawienia bieżących płatności dla klientów oraz nadzorował i brał czynny udział w procesie przygotowania protokołów zdawczo-odbiorczych i przekazania dużych ilości dokumentacji.