Adrian Bidas

Adrian Bidas

Analityk finansowy


linked in

Analityk finansowy

Specjalizacja wiodąca

Family Office

Family Office

Adrian Bidas, analityk finansowy, w SSW Family Office pracuje od kwietnia 2017 r. Zajmuje się obsługą klientów w kwestiach związanych z finansami. Posiada dwuletnie doświadczenie w obsłudze klienta w wiodącej firmie AGD jednego z liderów sprzedaży w Polsce, gdzie odpowiadał za utrzymanie i nawiązywanie relacji z klientem, dbanie o budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz kompleksową obsługę klienta w procesie reklamacji.

Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku a także studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie – spec. Komunikacja Społeczna i PR.

Wybrane projekty

Współpracował przy tworzeniu prospektów emisyjnych dla spółek wchodzących na GPW. Brał czynny udział w kilku projektach typu Due Diligence, czyli wielopoziomowym procesie analizy przedsiębiorstwa. Dokonywał analizy sprawozdań finansowych oraz koordynował proces wyceny FIZ. Przygotowywał zestawienia bieżących płatności dla klientów oraz nadzorował i brał czynny udział w procesie przygotowania protokołów zdawczo-odbiorczych i przekazania dużych ilości dokumentacji.