Artur Michalski

Artur Michalski

Partner, Head of China Desk


e-mail
Kontakt
Linkedin

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

FMCG,
Sektor gier liczbowych i hazardowych

Specjalizacje dodatkowe

Nieruchomości

Wybrane projekty

Udział w pionierskim w Polsce procesie wycofania akcji spółki zagranicznej notowanej na GPW w ramach dual listing.

Wsparcie w zakresie prawa umów handlowych, opiniowanie praktyk ograniczających konkurencję stosowanych przez konkurentów.

Wsparcie w zakresie kwestii regulacyjnych sprzedaży wina przez Internet.

Sporządzenie opinii prawnej odnośnie oznakowania i reklamy produktów alkoholowych oraz umieszczania w materiałach reklamowych informacji dotyczących zawartości substancji psychotropowych.

Weryfikacja materiałów marketingowych dotyczących napojów alkoholowych pod kątem prawnych uregulowań dotyczących reklamy.

Opiniowanie możliwości naruszenia prawa konkurencji przez głównych konkurentów poprzez rezerwację powierzchni handlowych i stosowanie klauzul wyłącznościowych.

Przeprowadzenie transakcji sprzedaży sieci 41 sklepów.

Kompleksowa obsługa procesu sprzedaży praw do nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie oraz optymalizacja procesu sprzedaży z wykorzystaniem wehikułów inwestycyjnych pozwalających na obniżenie zobowiązań podatkowych – wartość transakcji ok. 65 mln PLN.

Artykuły