Artur Michalski

Artur Michalski

Partner


Adwokat

Specjalizacje dodatkowe

Nieruchomości

Handel i produkty konsumenckie

Artur Michalski, adwokat, realizuje projekty związane z regulacjami dotyczącymi napojów alkoholowych. Doradza krajowym i międzynarodowym producentom, dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym w pełnym zakresie prawa alkoholowego, w tym między innymi w takich zagadnieniach jak: zgodność z przepisami i licencjonowanie, stosunki i reprezentacja rządowa, praktyki handlowe i sprawy celne, obrona przed działaniami administracyjnymi lub egzekucyjnymi, e-commerce i marketing internetowy, ochrona praw własności intelektualnej, zgodność z marketingiem i reklamą, zgodność i planowanie podatkowe, prawa dotyczące środowiska, użytkowania gruntów i wody. Tak szeroki wachlarz działalności pozwala na najwyższą jakość obsługi klienta oraz rekomendowanie szybkich, kreatywnych i praktycznych rozwiązań.

Ponadto specjalizuje się we wszystkich zagadnieniach prawa obrotu nieruchomościami obejmujących pełny zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości. Doradza przy ustalaniu stanu prawnego nieruchomości, transakcjach obrotu nieruchomościami, uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz przy projektach związanych z budową farm wiatrowych. Wielokrotnie reprezentował krajowych i zagranicznych klientów w największych procesach prywatyzacyjnych i inwestycyjnych w Polsce.

Wybrane projekty

Udział w pionierskim w Polsce procesie wycofania akcji spółki zagranicznej notowanej na GPW w ramach dual listing.

Wsparcie w zakresie prawa umów handlowych, opiniowanie praktyk ograniczających konkurencję stosowanych przez konkurentów.

Wsparcie w zakresie kwestii regulacyjnych sprzedaży wina przez Internet.

Sporządzenie opinii prawnej odnośnie oznakowania i reklamy produktów alkoholowych oraz umieszczania w materiałach reklamowych informacji dotyczących zawartości substancji psychotropowych.

Weryfikacja materiałów marketingowych dotyczących napojów alkoholowych pod kątem prawnych uregulowań dotyczących reklamy.

Opiniowanie możliwości naruszenia prawa konkurencji przez głównych konkurentów poprzez rezerwację powierzchni handlowych i stosowanie klauzul wyłącznościowych.

Przeprowadzenie transakcji sprzedaży sieci 41 sklepów.

Kompleksowa obsługa procesu sprzedaży praw do nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie oraz optymalizacja procesu sprzedaży z wykorzystaniem wehikułów inwestycyjnych pozwalających na obniżenie zobowiązań podatkowych – wartość transakcji ok. 65 mln PLN.