Anna Sękowska

Anna Sękowska

Counsel


e-mail
Kontakt
Linkedin

Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Specjalizacje dodatkowe

Restrukturyzacja i upadłość

Wybrane projekty

Doradztwo przy reorganizacji globalnej działalności jednego z największych światowych producentów oświetlenia, polegającej na wydzieleniu i sprzedaży linii biznesowej, obejmującej ponad 100 krajów

Doradztwo i planowanie podatkowe w ramach transgranicznej reorganizacji działalności koncernu budowlanego, obejmującej kilka krajów Europy

Doradztwo obejmujące negocjowanie umowy nabycia portfolio budynków biurowych przez amerykański bank inwestycyjny w ramach jednej z największych tego typu transakcji w Polsce

Doradztwo przy inwestycji typu greenfield i relokacji produkcji z Danii do Polski, obejmujące kwestie powierniczego nabycia nieruchomości i możliwości udzielenia pomocy publicznej

Doradztwo przy joint venture tworzonym przez fińskiego dewelopera i nordycki fundusz nieruchomościowy w celu budowy i wynajmu obiektów mieszkaniowych w Polsce

Doradztwo przy transakcji nabycia przez amerykańskiego inwestora branżowego akcji w polskiej spółce IT, posiadającej podmioty zależne w Anglii i USA, obejmujące due diligence i wsparcie w zakresie przygotowania umowy SPA

Doradztwo przy transakcji nabycia przez litewską spółkę udziałów w polskich spółkach z branży energii odnawialnej i podatkowych aspektach prowadzenia działalności w Polsce

Doradztwo na rzecz amerykańskiego koncernu produkcyjnego z branży lotniczej oraz wsparcie przy sporządzeniu i negocjowaniu umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (BPA)

Artykuły