Aleksy Miarkowski

Aleksy Miarkowski

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Ceny transferowe

Specjalizacje dodatkowe

Podatki

Wybrane projekty

Doradzał przy opracowaniu kompleksowych procedur wewnątrz-korporacyjnych dotyczących dokumentowania transakcji na potrzeby cen transferowych dla największego przedsiębiorstwa górniczego w Europie.

Brał udział w opracowaniu lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych dla europejskiego lidera w branży produkcji wyrobów ze stali.

Doradzał przy weryfikacja polityki cen transferowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i europejskim dla jednego ze światowych producentów telewizorów, w tym opracowanie kompleksowych analiz benchmarkingowych.

Artykuły