Aleksandra Warcholińska

Aleksandra Warcholińska

Senior Associate


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Fuzje i przejęcia

Wybrane projekty

Opracowanie dokumentacji prawnej związanej z rozbudową sieci sprzedaży Premium Mobile Sp. z o.o. w Warszawie – wirtualnego operatora telefonii komórkowej (MVNO)

Opracowanie i wdrożenie dokumentacji prawnej związanej z funkcjonowaniem i prowadzeniem sieci sprzedaży dla agentów sieci Play i Plus

Obsługa prawna transakcji polegającej na przejęciu 60% akcji EVEND S.A. w Warszawie spółki specjalizującej się w organizacji, zarządzaniu i bieżącej obsługi stref Off Street Parking

Obsługa prawna transakcji przejęcia 100% akcji KOM-EKO S.A. w Lublinie spółki prowadzącej szeroko zakrojoną działalność w zakresie zagospodarowania odpadów

Obsługa prawna procesu polegającego na przeprowadzeniu dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. w Warszawie analizy prawnej Podmiotów Zarządzających oraz Inwestorów Prywatnych oraz przygotowanie i negocjacje umów o udzielenie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym ze środków pochodzących, między innymi, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013