Aleksandra Cisoń-Kurdziel

Aleksandra Cisoń-Kurdziel

Associate


e-mail
Kontakt

Adwokat

Wybrane projekty

Realizowanie projektów z sektora e-commerce TMT/nowych technologii, obejmujących zagadnienia prawa konsumenckiego.

Przeprowadzanie badań prawnych typu due diligence w zakresie przetwarzania danych osobowych i praw własności intelektualnej.

Świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych, w tym opiniowanie procesów biznesowych i rozwiązań informatycznych z perspektywy zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, komunikacji elektronicznej, praw na dobrach niematerialnych.

Sporządzanie i weryfikowanie dokumentacji wewnętrznej związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityk prywatności, procedur wewnętrznych.

Prowadzenie szkoleń z zakresu RODO dla klientów korporacyjnych, w tym dla dedykowanych grup zawodowych.

Przygotowanie i opiniowanie umów autorskich, marketingowych, licencyjnych i sprzedażowych.

Artykuły