Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

Counsel


e-mail
Kontakt
Linkedin

Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Wybrane projekty

Brała udział w strukturyzacji podatkowej w zakresie uczestnictwa klientów indywidualnych private banking w inwestycjach typu private equity na rynku nieruchomości.

Opracowywała i wdrażała podatkową koncepcję konsolidacji nieruchomości dla grupy kapitałowej działającej na rynku meblowym.

Brała udział w opracowaniu i wdrożeniu koncepcji restrukturyzacji międzynarodowej grupy kapitałowej spółek w branży meblarskiej.

Brała udział w planowaniu zasad sukcesji majątkowej z wykorzystaniem zagranicznych fundacji.

Brała udział w opracowaniu i wdrożeniu struktury zatrudnienia dla nowego prezesa zarządu jednej z wiodących firm na rynku spożywczym.

Brała udział w opracowywaniu oraz wdrożeniu modeli dodatkowego wynagradzania kadry zarządzającej opartych o pochodne instrumenty finansowe.

Doradza prezesowi zarządu jednej z sieci sklepów spożywczych w Polsce w zakresie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z nieprawidłową kwalifikacją świadczenia otrzymanego wskutek realizacji instrumentu finansowego jako przychodu ze stosunku pracy.

Artykuły