Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

Senior Associate


linked in

Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Podatki

Agnieszka Telakowska–Harasiewicz, doradca podatkowy, ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz firm zagranicznych inwestujących w Polsce jak i polskich przedsiębiorców prowadzących działalność za granicą.

Specjalizuje się w tematyce opodatkowania dochodów osobistych oraz ubezpieczeń społecznych, w tym w kwestiach związanych z rezydencją podatkową. Uczestniczy w projektach dotyczących opracowywania efektywnych struktur zatrudniania oraz wynagradzania pracowników i członków zarządu, rozwiązań w zakresie dodatkowych świadczeń pracowniczych a także przygotowywania i wdrażania programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej.

Wspomaga Klientów w zakresie deklarowania i rozliczania dochodów polskich i zagranicznych.

Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo przy planowaniu zasad sukcesji majątkowej z wykorzystaniem rozwiązań krajowych oraz zagranicznych.

Reprezentuje Klientów w trakcie postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Agnieszka ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, została wpisana na listę doradców podatkowych w 2005 rok. Przed rozpoczęciem pracy w SSW, doświadczenie zdobywała w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy.

Wybrane projekty

Brała udział w strukturyzacji podatkowej w zakresie uczestnictwa klientów indywidualnych private banking w inwestycjach typu private equity na rynku nieruchomości.

Opracowywała i wdrażała podatkową koncepcję konsolidacji nieruchomości dla grupy kapitałowej działającej na rynku meblowym.

Brała udział w opracowaniu i wdrożeniu koncepcji restrukturyzacji międzynarodowej grupy kapitałowej spółek w branży meblarskiej.

Brała udział w planowaniu zasad sukcesji majątkowej z wykorzystaniem zagranicznych fundacji.

Brała udział w opracowaniu i wdrożeniu struktury zatrudnienia dla nowego prezesa zarządu jednej z wiodących firm na rynku spożywczym.

Brała udział w opracowywaniu oraz wdrożeniu modeli dodatkowego wynagradzania kadry zarządzającej opartych o pochodne instrumenty finansowe.

Doradza prezesowi zarządu jednej z sieci sklepów spożywczych w Polsce w zakresie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z nieprawidłową kwalifikacją świadczenia otrzymanego wskutek realizacji instrumentu finansowego jako przychodu ze stosunku pracy.