Aktualności
18 września 2016

Wzmożona aktywność fiskusa | SSW Tax Alert 6-2016


W ostatnim czasie obserwujemy istotny wzrost liczby postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej.

Wzmożona aktywność organów nakierowana jest na osoby fizyczne, które w minionych latach korzystały z konstrukcji zagranicznych skutkujących osiąganiem dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz podmioty korporacyjne dokonujące procesów restrukturyzacyjnych, których celem była poprawa efektywności podatkowej w grupach kapitałowych.

W kontekście osób fizycznych, na dzień dzisiejszy, szczególne zainteresowanie organów kontrolnych dotyczy dochodów uzyskanych za pośrednictwem słowackich spółek komandytowych („komanditna spolocnost”). Dlatego też, jeżeli korzystali Państwo z takich rozwiązań, rekomendujemy przeprowadzenie badania, podczas którego weryfikacji zostaną poddane:

 • uzyskane interpretacje podatkowe Ministra Finansów dotyczące wprowadzenia aktywów do spółki słowackiej oraz traktowania podatkowego dochodów uzyskiwanych z takiej spółki,
 • zgodność stanu faktycznego interpretacji podatkowych z rzeczywistym funkcjonowaniem spółki słowackiej,
 • jakość i kompletność zgromadzonej dokumentacji źródłowej,
 • przyjęty sposób ewidencjonowania dochodów ze spółki słowackiej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

W przypadku podmiotów korporacyjnych, na celowniku kontrolujących znajdują się obecnie, przede wszystkim, rozwiązania pozwalające na aktualizację wartości kosztotwórczych składników majątkowych. W tym kontekście również zalecamy podjęcie działań celem weryfikacji bezpieczeństwa podatkowego wdrożonych konstrukcji. W szczególności proponujemy przeprowadzenie badania, podczas którego weryfikacji zostaną poddane:

 • uzyskane interpretacje podatkowe Ministra Finansów dotyczące poszczególnych kroków restrukturyzacyjnych oraz traktowania podatkowego dochodów uzyskiwanych w ramach struktury,
 • zgodność stanu faktycznego interpretacji podatkowych z rzeczywistym funkcjonowaniem spółek w ramach grupy kapitałowej,
 • jakość i kompletność zgromadzonej dokumentacji źródłowej,
 • przyjęty sposób ewidencjonowania dochodów,
 • dokumentacja cen transferowych.

Na Państwa życzenie z przyjemnością podejmiemy się przeprowadzenia audytów wdrożonych przez Państwa rozwiązań, z uwzględnieniem kierunków postępowań kontrolnych wszczętych już w analogicznych sprawach przez UKS, wraz ze wskazaniem ewentualnych działań naprawczych.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani naszą pomocą w powyższym zakresie albo chcieliby uzyskać więcej informacji dotyczących tego zagadnienia, zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy SSW

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny SSW

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: