SSW HR MeetUps

Najważniejsze zmiany i trendy oraz ich wpływ na zarządzanie personelem i funkcjonowanie biznesu.

1695491724

1560490200

PRAWO_PRACY

Wydarzenie odbyło się

Gdzie Rondo ONZ 1, XII p., Warszawa

Kiedy 14 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 9:30–12:00

Agenda

od 9:30

Rejestracja i kawa

9:50–10:00

Przywitanie

10:00–10:30

Pracownicze Plany Kapitałowe

Jakie główne problemy i ryzyka zgłaszają pracodawcy przygotowujący się do wdrożenia PPK? Najważniejsze zmiany przyjęte w pierwszej nowelizacji ustawy o PPK.

10:30–11:00

Samozatrudnienie

Jakie ryzyka wiążą się ze stosowaniem kontraktów B2B w zatrudnieniu? Czy i jak można je ograniczyć?

11:00–11:30

Przetwarzanie danych osobowych pracowników po nowemu

Co pracodawca może wiedzieć o swoich pracownikach? Czy można zapytać kandydata o oceny ze studiów? Jak monitorować pracowników, żeby nie narazić się na sankcje?

11:30–12:00

Networking / dyskusja

Prowadzący - Marcin Cetnarowicz
Prowadzący

Marcin Cetnarowicz

Partner Radca prawny

Lider praktyki prawa pracy i zabezpieczenia społecznego SSW. Posiada także duże doświadczenie w doradztwie korporacyjnym. Doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, kontraktów, z sukcesami prowadzi postępowania sądowe w zakresie spraw pracowniczych, wspiera projekty restrukturyzacyjne i transakcje M&A. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed ZUS, PIP i innymi organami właściwymi w sprawach dotyczących zatrudnienia. Posiada duże doświadczenie w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych osób zatrudnionych oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Tworzy i opiniuje wewnętrzne regulacje i polityki pracownicze, w tym polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Z powodzeniem doradza firmom przy wdrożeniach systemów wynagrodzeń oraz produktów zabezpieczenia emerytalnego dla osób zatrudnionych.

Brał aktywny udział w procesie legislacyjnym projektu ustawy wspierając reprezentację KP „Lewiatan”. Opiniował poszczególne postanowienia projektu z punktu widzenia interesów pracodawców oraz brał czynny udział w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 r. Jest autorem jednej z istotnych poprawek do projektu ustawy przyjętej przez Sejm, polegającej na ograniczeniu odpowiedzialności pracodawców za nieprawidłowości w obsłudze PPK spowodowane przez ewentualne błędne informacje otrzymane od osób zatrudnionych.