SSW HR MeetUps

Zaczynamy za

--

dni

--

godz.

--

min.

--

sek.

Zapraszamy!

1696062923

1686812400

HR

Gdzie WEBINARIUM

Kiedy Czwartek, 15 czerwca 11:00–12:30

Agenda

Marcin Cetnarowicz
Partner
Paweł Wyrębek
Senior Associate
Joanna Wymiatał
Associate

Kolejne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom:

 

Zatrudnianie cudzoziemców – aktualności

 • Przedłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy
 • Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy – aktualne interpretacje dot. obowiązków pracodawcy
 • Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego – o czym musi pamiętać firma zatrudniająca cudzoziemców

 

Rozwiązywanie umów po nowemu

 • Nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony
 • Obowiązek wskazania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na okres próbny na żądanie pracownika
 • Skorzystanie przez pracownika z nowych uprawnień a możliwość rozwiązania umowy o pracę
 • Doprecyzowanie zasad ochrony szczególnej pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich

 

Zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do kodeksu pracy

 • Dokumentacja pracownicza
 • Wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich
 • Świadectwa pracy
 • BHP w pracy z monitorami ekranowymi