SSW HR MeetUps

Najważniejsze zmiany i trendy oraz ich wpływ na zarządzanie personelem i funkcjonowanie biznesu.

1685734234

1569562200

PRAWO_PRACY

Wydarzenie odbyło się

Gdzie Rondo ONZ 1, XII p., Warszawa

Kiedy 27 września 2019 r. (piątek) godz. 9:30–12:00

Agenda

od 9:30

Rejestracja i kawa

9:50 - 10:00

Powitanie

10:00 - 10:30

Wrześniowa nowelizacja Kodeksu pracy

Marcin Cetnarowicz
partner
  • Co zmienia się w Kodeksie pracy?
  • Jak przygotować organizację do nowych przepisów?

10:30 - 11:00

Zakaz konkurencji w umowach zatrudnienia

Paweł Wyrębek
associate
Paweł Radek
associate
  • Najczęstsze błędy i „zagwozdki” przy stosowaniu klauzul antykonkurencyjnych.
  • Kluczowe orzecznictwo na gruncie umów o zakazie konkurencji.
  • Jakich błędów unikać, aby umowa o zakazie konkurencji nie stała się niepotrzebnym obciążeniem finansowym dla firmy?

11:00 - 11:15

Zniesienie PIT dla pracowników poniżej 26. roku życia

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz
senior associate
  • Jakie problemy wiążą się ze stosowaniem nowych przepisów i jak sobie z nimi radzić?

11:15 - 11:30

Praca czy współpraca?

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz
senior associate
  • Najnowsze orzeczenia i interpretacje organów podatkowych dotyczące zatrudnienia w modelu B2B.

11:30 - 12:00

Networking / dyskusja

Prowadzący - Marcin Cetnarowicz
Prowadzący

Marcin Cetnarowicz

Partner Radca prawny

Lider praktyki prawa pracy i zabezpieczenia społecznego SSW. Posiada także duże doświadczenie w doradztwie korporacyjnym. Doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, kontraktów, z sukcesami prowadzi postępowania sądowe w zakresie spraw pracowniczych, wspiera projekty restrukturyzacyjne i transakcje M&A. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed ZUS, PIP i innymi organami właściwymi w sprawach dotyczących zatrudnienia. Posiada duże doświadczenie w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych osób zatrudnionych oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Tworzy i opiniuje wewnętrzne regulacje i polityki pracownicze, w tym polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe. Z powodzeniem doradza firmom przy wdrożeniach systemów wynagrodzeń oraz produktów zabezpieczenia emerytalnego dla osób zatrudnionych.

Brał aktywny udział w procesie legislacyjnym projektu ustawy wspierając reprezentację KP „Lewiatan”. Opiniował poszczególne postanowienia projektu z punktu widzenia interesów pracodawców oraz brał czynny udział w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 r. Jest autorem jednej z istotnych poprawek do projektu ustawy przyjętej przez Sejm, polegającej na ograniczeniu odpowiedzialności pracodawców za nieprawidłowości w obsłudze PPK spowodowane przez ewentualne błędne informacje otrzymane od osób zatrudnionych.