Regulacyjna mapa drogowa

Czyli jak przygotować się do korzystania z chmury w sektorze finansowym.

1680162690

1571118300

digital_transformation

Wydarzenie odbyło się

Gdzie Rondo ONZ 1, XII p., Warszawa

Kiedy 15 października 2019 roku, godzina 9:45-12:00

Prelegenci

Łukasz Węgrzyn
Partner, SSW Pragmatic Solutions
Szymon Ciach
Associate, SSW Pragmatic Solutions

Jak negocjować kontrakty na usługi chmurowe? Na czym polega ich charakterystyka i czym różnią od dotychczasowych modeli kontraktowych tradycyjnego outsourcingu IT? Które z obszarów kontraktowych mają charakter krytyczny, które są nienegocjowalne, a których negocjować warto? Jakie znaczenie dla kontraktów chmurowych ma model biznesowy ich dostawców i jak specyfika usług chmurowych odnajduje się w poszczególnych sektorach rynkowych? Na te pytania postaramy się dostarczyć odpowiedzi podczas prezentacji.

Mariusz Chudy
Managing Director, Accenture

Z jakimi wyzwaniami spotkały się firmy z branży finansowej przy największych migracjach do chmury? Prelegent opowie o tym jak zbudować plan migracji, przygotować firmę od strony technologicznej, zespołowej, a także zarządzania ryzykami. W trakcie prelekcji zostaną przedstawione zarówno kluczowe obszary, które trzeba przeanalizować przed wejściem do chmury jak i korzyści jakie uzyskały firmy po migracji do chmury.

Piotr Kaniewski
Associate, SSW Pragmatic Solutions

Otoczenie regulacyjne oraz specyfika kontraktów chmurowych to jedne z najczęściej zgłaszanych barier w procesie migracji do chmury w sektorze finansowym. Brak przejrzystych regulacji zarówno sektorowych (Prawo bankowe), jak i generalnych (ochrona danych osobowych) w połączeniu z wytycznymi regulacyjnymi może skutecznie hamować migracje chmurowe w polskich instytucjach finansowych. Na to wszystko nakłada się specyficzny model kontraktowy z dostawcami usług chmurowych. W rezultacie wejście do chmury staje się skomplikowaną operacją formalno-prawną. Właśnie z uwagi na powyższe, celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na regulacje mające kluczowe znaczenie dla migracji chmurowych oraz zaprezentowanie najlepszych praktyk negocjacyjnych z dostawcami usług chmurowych.

Organizatorzy cyklu spotkań

Partner merytoryczny